مقالات بازاريابي
طرح کسب وکار
طرح کسب وکار
  بزرگنمايي:
پنجشنبه 15 اسفند 1392 - 12:55:17 PMبراي تهيه يک طرح کسب وکار بايد به سئوالات کليدي زير پاسخ دهيد:


طرح کسب وکار

چه چيزي؟

چرا؟

چگونه؟

چه کسي؟

چه زماني؟

چقدر؟

علاوه برسئوالات کليدي فوق مي‌توان با استفاده از سئوالات ريز شده به نکات اساسي که بايد در طرح کسب وکار منعکس شود اشاره نمود:

چه چيزي؟

هدف سازمان شما چيست؟

خدمات، محصولات يا فرآيندهاي منحصر به فرد شما جيست؟

اهداف اين خدمات، محصولات و فرآيندها چيست؟

چه ‌چيزي را مي‌خواهيد به صورت متمايز انجام دهيد؟

چرا؟

چرا سازمان شما متفاوت است؟

چرا سازمان شما موفق مي‌شود؟

چرا سازمان شما مي‌تواند بر موانعي مانند رقبا، قيمت بالا يا بازار کوچک فائق آيد؟

چرا بايد سرمايه ‌گذاران به شما اعتماد کنند؟

چرا بايد شرکايي با شما همراه شوند؟

چگونه؟

چگونه شما به اهدافتان دست مي‌يابيد؟

چگونه سازمان شما فن‌آوري، نيروي انساني يا سرمايه‌هاي هوشمند خود را گسترش مي‌دهد؟

چگونه به سودآوري مي‌رسد؟

چگونه مشتريان خود را مي‌يابيد و از رقبا پيشي مي‌گيريد؟

چه زماني؟

چه زماني به اهدافتان مي‌رسيد؟

چه زماني محصولتان بازرسي مي‌شود؟

چه زماني محصول آماده فروش و ارايه مي‌شود؟

چه زماني شروع به سود دادن مي‌کنيد؟

چه زماني سازمان خود را گسترش داده و به فکر محصول جديد مي‌افتيد؟

چه زماني سازمان شما يک سازمان سودده مي‌شود؟

چه کسي؟

مدير سازمان شما کيست؟

از نظر شما افراد کليدي براي بقا و موفقيت چه کساني هستند؟

رقباي شما چه کساني هستند؟

سرمايه‌ گذاران يا شرکاي شما کيستند؟

مشتريان شما چه کساني هستند؟

چقدر؟

چقدر سود توليد مي‌کنيد (در بازه‌هاي مختلف)؟

هزينه رسيدن به نقطه‌ي سر به سر چقدر است؟

سرمايه اوليه چه قدر است؟

هزينه‌هاي گسترش و توسعه چقدر است؟

چقدر حاضريد به سرمايه ‌گذاران‌تان‌امتياز بدهيد؟

آماده‌سازي يک طرح کسب وکار مستلزم داشتن آگاهي کافي در مورد بسياري حيطه‌هاي کسب وکار است. مديريت منابع انساني، علم مالي، مديريت دارايي‌هاي معنوي، مديريت زنجيره‌ي تأمين، مديريت عمليات، و بازاريابي مهمترين آنها هستند. مي‌توان طرح کسب وکار را به صورت مجموعه‌اي از زير بخش‌ها دانست که هريک، بخشي از موضوعات فوق را پوشش مي‌دهد.

politicalmarketing.ir

 نظرات شما

نام:
پست الکترونيک:
متن: *