درباره ما

آنچه در باره ما باید بدانید

تبلیغات چیست؟

موضوع تبلیغات سالهاست که فراتر از تبلیغات تجاری به همه حوزه‌های دیگر به‌ویژه سیاست کشیده شده است و از منظر علمی تبلیغات دیگر علمی میان رشته‌ای تلقی می‌شود؛ تا بدانجا که «روانشناسی تبلیغات» به عنصر مهّم شناخت ذهن مصرف‌کننده تبدیل شده است.

اهمیت تبلیغات تجاری تا آن حد است که در استرالیا سالانه فراتر از 5 میلیارد دلار صرف تبلیغات می‌شود. بررسی‌ها نشان داده است که یک مصرف‌کننده متعارف هر روز در معرض صدها تبلیغ تجاری قرار گرفته و تا هنگام مرگ حدود یکسال و نیم از عمر او فقط صرف دیدن تبلیغات تلویزیونی می‌شود.

هرچند بسیاری معتقدند که تبلیغات بر آنها تأثیر نمی‌گذارد ولی پژوهش دانشمندان خلاف آن را ثابت کرده است.

به‌عنوان یک واقعیت می‌دانیم که بسیاری از تبلیغ‌ها شکست می‌خورد زیرا از روش‌های علمی بهره‌ نمی‌گیرد، از اینرو، هرچند هاله‌ای از رمز و راز اطراف تبلیغات را پوشانده است ولی می‌دانیم روش‌های تجربه شده علمی قادر است اهداف تبلیغات را تأمین نماید.

مأموریت کانون آگهی و تبلیغات پیام آریایی چیست؟

مجوز کانون آگهی و تبلیغات پیام آریایی در جلسه مورخ 26/4/1391 تصویب و در مورخ 9/5/1391 به صاحب امتیازی و مدیریت مسئولی آقای دکتر امیر محبیان تحت شماره پرونده 2914/1198/8 از اداره کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی و کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور مجوز فعالیت گرفت.

حوزه فعالیت «کانون آگهی و تبلیغات پیام آریایی» گسترده بوده و محورهای مختلف عملیاتی آن به مرور در حال فعال‌شدن است.

مأموریت کانون آگهی و تبلیغات پیام آریایی انتقال بهینه پیام فروشندگان به مشتریان و بالعکس است، به‌‌گونه‌ای که بر منفعت طرفین بیفزاید. شعار کانون آگهی و تبلیغات پیام آریایی، «قدرت تبلیغات در دستان شما» می‌باشد.

[کانون آگهی و تبلیغات پیام آریایی عضوی از خانواده بزرگ «گروه رسانه‌ای آریا» Arya Media Group بوده و از حمایت این مجموعه عظیم بهره می‌گیرد.]