مروري اجمالي
 
 
شناخت اجمالي "پيام آريايي"
شرکت‌ها و بنگاههاي اقتصادي کوچک و بزرگ براي برقراري و حفظ ارتباط با مشتريان خود، از روش‌هاي گوناگوني بهره‌ مي‌گيرند.
تبليغات روزنامه‌اي و تلويزيوني، اسپانسرشدن (حمايت مالي)، روابط‌‌عمومي، بازاريابي تلفني، بيل‌بردها، کوپن‌هاي تخفيف از جمله روش‌هاي بازاريابي هستند.
پيش از اين به همه فعاليت‌هاي بنگاههاي اقتصادي براي تحت تأثير قراردادن مشتريان تبليغات (Advertising) مي‌گفته، سپس به‌دليل استفاده از روش‌هاي معرفي حضوري کالاها واژه ترويج فروش (Promotion) متداول شد.
امّا درسال‌هاي اخير به همه فعاليت‌هاي پيشين به‌علاوه بهره‌گيري از روش‌هاي تغيير نگرش مجموعاً ارتباطات بازاريابي (Marketing Communication) گفته مي‌شود.
اهميت اين روش‌ها در گسترش توليد و نيز فروش به حدي است که نمي‌شود آن را ناديده گرفت.
گروه آريا، با توجه به اهميت اين تخصص در پي آن بود که با بهره‌گيري از روش‌هاي علمي در اين حوزه فعاليت اقدامات مؤثري را به انجام رساند.از همين‌رو، تقاضاي کسب مجوز و درخواست تأسيس «کانون آگهي و تبليغات پيام آريايي» به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه شد.
مجوز کانون آگهي و تبليغات پيام آريايي در جلسه مورخ 26/4/1391 تصويب و در مورخ 9/5/1391 به صاحب امتيازي و مديريت مسئولي آقاي دکتر امير محبيان تحت شماره پرونده 2914/1198/8 از اداره کل دفتر تبليغات و اطلاع‌رساني و کميته مرکزي سازمان‌هاي تبليغاتي کشور مجوز فعاليت گرفت.

حوزه فعاليت «کانون آگهي و تبليغات پيام آريايي» گسترده بوده و محورهاي مختلف عملياتي آن به مرور در حال فعال‌شدن است.