باشگاه پيام آريايي

هم آگهي دهيد، هم سود ببريد
با عضويت در باشگاه پيام آريايي همکار ما شويد
با عضويت در باشگاه پيام آريايي اگر آگهي دهنده هستيد، از ده درصد تخفيف از مبلغ کل آگهي به‌صورت ويژه برخوردار شويد و اگر آگهي‌دهنده‌اي را معرفي مي‌کنيد، به‌عنوان همکار ما از کميسيون ده درصدي برخوردار شويد.
آگهي‌دهندگاه پس از تثبيت و تعيين قيمت آگهي در هر يک از مکان‌هاي تبليغي «پيام آريايي» از ده‌ درصد تخفيف برخوردار خواهند شد.
و معرفي‌کنندگان آگهي، پس از انعقاد قرارداد آگهي و دريافت مبلغ، با همراه داشتن کارت شناسايي و تأييد هويت در يکي از روزهاي اداري به دفتر کانون پيام آريايي مراجعه. و کميسيون 10 درصدي خود را دريافت خواهند کرد.